HVAD ER

PSYKOterapi

Jeg bliver ofte spurgt hvad psykoterapi er og hvad det er jeg egentlig laver med mine klienter!?! Det vil jeg gerne beskrive her:

Psykoterapi er en samtaleterapi, hvor psykoterapeuten ved hjælp af gentagne samtaler med klienten, forsøger at afhjælpe klientens psykiske problemer, tanker og/eller mønstre.

Mine klienter og jeg arbejder hen imod enten at finde årsagen til klientens problem eller give klienten indsigt i egne tanke- og handlemønstre. På den måde kan klienten forandre de gamle vaner, der kan give sig udslag i bl.a. angst, depression, PTSD, seksuelle blokeringer, parforholds problemer, spiseforstyrrelser eller som får klienten til at falde tilbage i nogle uhensigtsmæssige vaner gang på gang..

Der kan også være tale at bearbejde en sorg, et traume eller træffe et svært valg eller hvis klienten har en drøm som kommer igen og igen.

Psykoterapi er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode. Oprindeligt blev den udviklet omkring århundredeskiftet – som psykoanalyse – af Sigmund Freud. Siden blev psykoanalysen videreudviklet af mange andre psykoterapeuter og i flere forskellige psykoterapeutiske retninger (kognitiv, adfærdspsykologisk osv.), under hvilken der er udviklet flere metoder (værktøjer). Den psykoterapeutiske metode og retning jeg vælger at bruge, afhænger naturligvis af klientens problemstilling, men forbindelse mellem hoved og krop, er meget vigtig i mit arbejde.

En psykoterapeut er uddannet til at arbejde med psykoterapi som behandlingsmetode. Man kan man sige, at psykoterapi er et håndværk og en behandlingsmetode, som kan udøves af henholdsvis psykoterapeuter, psykologer og psykiatere.

En psykoterapeut bør have gennemgået en mindst 4-årig uddannelse, hvor der udover teori også trænes i psykologiske teorier og behandlingsmetoder indenfor den/de valgte terapeutiske retninger. Vægten på en god psykoterapeutuddannelse, ligger både på et bredt udvalg af teoretiske psykologiske metoder, på klientarbejde samt superviseret træning og på terapeutens egen livserfaring og på hvor meget terapeuten har arbejdet med sine egne problemstillinger og sin egen terapi.

Det betyder at psykoterapeuten kommer til at kende til bl.a. ensomhed, sorg, mindreværd, tab, krise, parforholds udfordringer, fastlåste mønstre, både udefra – fra teorier og fra arbejdet med andre terapeuter og klienter – og indefra via arbejdet med sine egne problemer og sin egen livserfaring.

Titlen ”Psykoterapeut” er endnu ikke en beskyttet titel, så derfor kan enhver kalde sig for psykoterapeut. Derfor bør man sikre sig, at den psykoterapeut man vælger, har en grundig og seriøs psykoterapeutisk uddannelse, der lever op til de tværministerielle kvalitetskriterier for psykoterapeutuddannelserne.
Dette vedrører terapeutuddannelsens varighed, timetal omkring teori, træning, supervision og egenterapi, samt krav om forudgående uddannelse og erhvervserfaring.

Denne godkendelse har ID Academy, hvor jeg tog min uddannelse. Derfor bør man alene vælge en psykoterapeut der er medlem af Psykoterapeutforeningen, idet medlemmer heraf skal have en certificeret uddannelse som beskrevet ovenfor.

Se i øvrigt http://psykoterapeutforeningen.dk/psykoterapi og http://da.wikipedia.org/wiki/Psykoterapi

Skal vi lave en aftale?