Privatlivspolitik

ETIK
Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening, er jeg underlagt deres etiske regelsæt. Det betyder bl.a. at hvis man som klient oplever en overskridelse af de etiske regler, kan man klage til Dansk Psykoterapeutforenings etiske udvalg.

TAVSHEDSPLIGT
Jeg har naturligvis tavshedspligt overfor tredje mand om alt hvad der foregår og bliver talt om under en terapisession eller en supervision.
Jeg fortæller ikke til andre hvem der går i terapi hos mig, endsige be-/afkræfter direkte adspurgt om en person går hos mig og dermed heller ikke hvilken problematik min klient kommer med. Dette gælder også bekymrede forældre eller partnere samt klienter som har fået mig anbefalet af deres venner som selv går/har gået i terapi hos mig.
Undtaget er iflg. Sundhedsloven børn under 18 år. I sådanne tilfælde laves en samarbejdsaftale for at barnet kan have fuld tillid til mig og min tavshedspligt og stadig tør være ærlig. Her aftales på forhånd hvad for noget af det, barnet og jeg taler om, må gå videre til forældrene, som oftest i en fælles session.
Har et par gået i terapi hos mig, udtaler jeg mig ikke efterfølgende om indholdet af sessionerne, hvis den ene af partnere senere måtte ønske en udtalelse, f.eks. i forbindelse med samværssager eller skilsmisse.
Det er alene ud fra min klients ønske at jeg kan give en skriftlig udtalelse i forbindelse med en forsikringsmæssig, kommunal eller anden offentlig sag, aldrig omvendt. I så fald får klienten udtalelsen at se først.
De eneste sjældne lovgivne undtagelser omhandler min indberetningspligt i forhold til børn og unges trivsel og sikkerhed samt hvis en klient sætter sit eget eller andres liv i fare.
Som selvstændig psykoterapeut er supervision væsentlig for at kunne udvikle sig og sikre den faglige standard i behandlingen. Det vil sige jeg går i supervision hos en supervisor hvor jeg får råd og vejledning til svære problemstillinger hos mine klienter. Her har alle tavshedspligt og de problematikker og klienter jeg bringer op i dette forum, er helt anonymiserede.

PERSONDATA
Iflg. EU’s persondataforordning (GDPR) har du ret til at vide hvordan jeg behandler dine data, hvordan jeg opbevarer dem og hvad jeg bruger dem til.
Når du vælger at gå i terapi hos mig, har du dermed givet dit samtykke til at jeg må kende og opbevare forskellige oplysninger om dig. Dette samtykke kan du til enhver tid tilbagekalde og derefter vil alle data jeg har om dig og din situation blive slettet. Du har også ret til at få oplyst hvilke data jeg har stående om dig.
Jeg opdeler persondata i tre kategorier. Almindelige og personfølsomme data som enten er journaliseret på min computer med låst adgang, koder og antivirus eller i papirform opbevaret aflåst. Noter fra sessioner, som er skrevet i anonymiseret form hvor dit navn ikke fremgår, men alene med en kode så jeg ved hvem du er.

De almindelige persondata omfatter navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og alder. Disse bruger jeg til min klientregistrering, ændring af aftaler o. lign. Hvis vores første kontakt er via mail, gemmes informationerne derfra enten på computeren eller i en printet version aflåst og derefter slettes mailen
De personfølsomme data er oplysninger om dine familiære forhold, sygehistorik, medicin o. lign. Disse bruger jeg til at danne mig et baggrundsbillede af dig og din problematik for at kunne hjælpe dig bedst muligt. Personfølsomme oplysninger er desuden min kvittering fra vores sessioner som jo bevidner via dit fulde navn, at du går i terapi. Disse opbevares altid aflåst.
Mine notater fra vores sessioner er mine interne arbejdsredskaber hvor jeg bl.a. noterer de ting vi har talt om, de problematikker der opstår undervejs og de værktøjer vi har arbejdet med i terapien, for på den måde at kunne yde dig den bedste terapi.
Med mindre du tilbagekalder samtykket til at opbevare dine data, sletter jeg dem efter 10 år. Idet jeg ofte har klienter som kommer igen efter en periode, er det nyttigt for mig at beholde noterne og ”læse op” på dem inden et nyt møde.
Har du spørgsmål eller er du i tvivl om noget i forhold til ovenstående, er du altid velkommen til at spørge mig.

Skal vi lave en aftale?